Свободни места по паралелки


  Свободни места по паралелки за ученици съгласно Наредба №10/01.09.2016г., чл. 104, ал.1 и ал.2  към дата 16.12.2021г.