Свободни места по паралелки за ученици към 31.3.2023г.

Свободни места по паралелки за ученици съгласно Наредба №10/01.09.2016г., чл. 104, ал. 1 и ал. 2  към дата 31.03.2023г.