Прием в VIIІ клас 2024-2025


!!! АКТУАЛНО !!!

Информация за класиране, РУО - Габрово, Втори етап

Информация за класиране, РУО - Габрово, Първи етап

- Заповед за закриване на паралелка по чл.66 от Наредба № 10 - Хлебар-сладкар - ПГТ "Пенчо Семов"


!!! ВАЖНО !!!

Статистика за успеваемостта НВО 7. клас - Български език и литература

Статистика за успеваемостта НВО 7. клас - Математика

Статистика за успеваемостта НВО 7. клас - Английски език

Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас в държавни и общински училища след завършено основно образование на територията на област Габрово за учебната 2024-2025г. 


ЗАПОВЕДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ

Училища от община Габрово                                                                                            
Училища от община Дряново
Училища от община Севлиево
Училища от община Трявна

БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО В VII КЛАС /към 03.01.2024г./

Община Габрово  466                                                                                                                                                                                                                                                     
Община Дряново  46
Община Севлиево  278
Община Трявна  55

 


ПИСМО ДО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ И БРАНШОВИ СТРУКТУРИ

Писмо до работодателските организации
ЗАЯВКА за осъществяване на прием в дневна форма на обучение

ЗАЯВКА за осъществяване на прием за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

 


 ПИСМА ДО ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

До Областен управител - Габрово                                                                                                    

До кметове на общини
Дирекция “Бюро по труда” - Габрово​

 


 

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДПП 2024/2025

Правила за планиране и реализиране на ДПП                                                                                                                                                                                                                         
STEM професии и профили

Списък на професиите за професионално образование и обучение

Прогнозни целеви стойности

 


 

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА
 

 

ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /януари 2024/