Прием 2021-2022 в VIIІ клас

 

ВАЖНО!!! Свободни места по паралелки след III-ти етап на класиране


ВАЖНО!!! Справка за минималния и максималния бал по паралелки след III-ти етап на класиране в РУО - ГАБРОВО


Свободни места по паралелки след II-ри етап на класиране


Справка за минималния и максималния бал по паралелки след II-ри етап на класиране в РУО - ГАБРОВО


Свободни места по паралелки след I-ви етап на класиране


Справка за минималния и максималния бал по паралелки след I-ви етап на класиране в РУО - ГАБРОВО


ВАЖНО!!! Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас в държавни и общински училища след завършено основно образование на територията на област габрово за учебната 2021-2022г.Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIIIВАЖНО!!! Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас в държавни и общински училища след завършено основно образование на територията на област габрово за учебната 2021-2022г. 


ЗАПОВЕДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ

 pdficon  Училища от община Габрово
 pdficon  Училища от община Дряново
 pdficon  Училища от община Севлиево
pdficon   Училища от община Трявна


БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В VII КЛАС /към 01.12.2020г./

Община Габрово   430
Община Дряново     46
Община Севлиево   307
Община Трявна     76

ПОКАНИ ДО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

  До Областен управител - Габрово
  До Габровска търговско-промишлена палата
До Асоциация на индустриалния капитал в България
До Индустриална стопанска асоциация
До Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
До Дирекция "Бюро по труда"

ПИСМА ДО ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

  До Областен управител - Габрово
  До кметове на общини

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДПП 2021/2022

Правила за планиране и реализиране на ДПП
STEM професии и профили

             


СПИСЪК НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА


  ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ