Свободни места по паралелки за ученици към 09.02.2024г.

Свободни места по паралелки за ученици съгласно Наредба №10/01.09.2016г., чл. 104, ал. 1 и ал. 2 към дата 09.02.2024г.