Бюджет

 


Бюджет на ВРБ на МОН 2021, утвърден със Заповед № РД09-637/12.03.2021 г. на МОН и отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Бюджет на ВРБ на МОН 2020 и отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Бюджет на ВРБ на МОН 2019 и отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета


 

Бюджет за 2018г.

РУО - Габрово

  Бюджет за 2017г.

РУО - Габрово

Касов отчет за 2017г. РУО - Габрово
Бюджет за 2016г.

РИО (РУО) - Габрово

Бюджет за 2015г. РИО - Габрово
Бюджет за 2014г. РИО - Габрово