Информационна банка с кадри


НП "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС" - Информационна банка с кадри за заместващи учители и други педагогически специалисти /към дата 19-05-2023г./


Информационна база от специалисти и студенти, които желаят да преподават в системата на предучилищното и училищното образование - анкетна форма администрирана от РУО - Габрово

Списък на изразилите съгласие за включване в Информационна база от специалисти и студенти, които желаят да преподават в системата на предучилищното и училищното образование /към дата 19-05-2023г./


Информация за пенсионирани учители, които желаят да преподават, при необходимост, в системата на предучилищното и училищното образование


Формуляр за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ" в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19 - анкетна форма администрирана от МОН