Държавни зрелостни изпити

 

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2020-2021 година
ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити 
 

ЗАПОВЕД № РД09-2119/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за провеждане на държавни зрелостни изпити