Конкурси за училища в чужбина

pdficon Заповед за обявяване на cвободно място за длъжността „учител, начален етап на основното образование“ в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ - гр. Прага, Чешка република
pdficon 

Заповед за обявяване на свободно място за длъжността „директор“ в Българско средно училище „Христо Ботев“ - гр. Братислава, Словакия