СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В УСЛОВИЯ НА ОРЕС

Работна среща с учителите по български език и литература от училищата в област Габрово, проведена в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 27.10.2021 г.

Национална Априловска гимназия

РОМАНТИЧЕСКИ ТЕМИ И МОТИВИ РОМАНТИЧЕСКИ ТЕМИ И МОТИВИ В ПОЕЗИЯТА И ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО Самостоятелна работа на учениците от 9 клас в условията на ОРЕС Подготвил: Анна Сапунджиева – ст. учител по български език и литература

„В часа на синята мъгла“, Яворов – творческа задача, зададена за домашна работа на 10 клас, 2020/2021 г. „В часа на синята мъгла“, Яворов – творческа задача, зададена за домашна работа на 10 клас, 2020/2021г. Резултати и наблюдения от обучението по БЕЛ в ОРЕС. Повишаване на мотивацията за четене с разбиране и оценяване в ситуация на ОРЕС. Подготвил: Владилена Катевска, учител по български език и литература

 

ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" - Габрово

Урок за упражнение по български език за шести клас в РП/ИУЧ. Тема на урока: Извличане и обработване на информация от урочна статия. Подготвил: Ивелина Митева

 

ОУ “Христо Ботев“ - Габрово

Техники и стратегии за развиване на четивната грамотност в часовете по български език и литература в условия на ОРЕС. Подготвили: Св. Борисов; А. Пантева

 

ОУ "Ран Босилек" - Габрово

Древногръцки богове.  Интересни факти. Подготвил: Раниа Газнави

Живот и творчество на Иван Вазов. Подготвили: Боян Йорданов, Михаил Тюфекчиев, Стъньо Ташев, Пламен Василев, Давид Стоянов, Андреа Христова. Класен ръководител: Нели Пейкова

Повестта ”Немили – недраги“. Мултимедиен урок по литература - 7 клас. Подготвил: Марияна Александрова

 

Училища от община Севлиево

Стратегии за развиване на четивната грамотност в часовете по български език и литература по време на ОРЕС. Изготвил и представил: Бистра Студенкова, ОУ „Стефан Пешев“ - Севлиево

 

Професионални гимназии от област Габрово

Обобщена информация за прилаганите техники в обучението по български език и литература в условия на ОРЕС в ПГТ „Пенчо Семов“- Габрово, ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново и ПТГ „Д-р Н. Василиади“ - Габрово. Материалът е подготвен от Надежда Найденова, учител по български език и литература, ПТГ „Д-р Н. Василиади“, в съавторство с учителите по български език и литература в ПТГ „Д-р Н. Василиади“, ПГТ „П. Семов“, ПГИ „Р. Стоянов“

 

Средни училища от област Габрово

Стратегии за развиване на четивната грамотност в часовете по БЕЛ по време на ОРЕС. Техники, системно използвани в часовете в 10 и 12 клас – Даниела Йорданова, СУ „Васил Левски“, Севлиево. Конкретен урок в 11 клас на тема: Решаване на казус във връзка с конкретна комуникативна задача – Цонка Христова, СУ «Максим Райкович», Дряново.

 

Обучението по български език

В подкрепа на обучението по български език:

Oпознай българския език!

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ 2019

ФОРУМ "Изследователски подходи в обучението по български език"

ПРОГРАМА НА ФОРУМА