ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.21 ОТ ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.21 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН)