Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

wordicon Списък на категориите информация за 2024г., подлежаща на публикуване в интернет страницата на РУО – Габрово за сферата на дейност на РУО – Габрово, съгласно чл. 15 а, ал. 3 от закона за достъп до обществена информация
wordicon Списък на категориите информация за 2023г., подлежаща на публикуване в интернет страницата на РУО – Габрово за сферата на дейност на РУО – Габрово, съгласно чл. 15 а, ал. 3 от закона за достъп до обществена информация
wordicon Списък на категориите информация за 2022г., подлежаща на публикуване в интернет страницата на РУО – Габрово за сферата на дейност на РУО – Габрово, съгласно чл. 15 а, ал. 3 от закона за достъп до обществена информация
wordicon

Списък на категориите информация за 2021г., подлежаща на публикуване в интернет страницата на РУО – Габрово за сферата на дейност на РУО – Габрово, съгласно чл. 15 а, ал. 3 от закона за достъп до обществена информация

wordicon Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в Регионално управление на образованието - Габрово
wordicon

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

wordicon

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

wordicon

Заявление за достъп до обществена информация

wordicon

Заявление за предоставяне на информация за повторно използване

wordicon

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Регионално управление на образованието – Габрово

wordicon

Списък на категориите информация за 2020г., подлежаща на публикуване в Интернет страницата на РУО – Габрово за сферата на дейност на РУО – Габрово, съгласно чл. 15 а, ал.3  от Закона за достъп до обществена информация.

pdficon

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация на Регионално управление на образованието - Габрово

pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2023 година
pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2022 година
pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2021 година
pdficon

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2020 година

pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2019 година
pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2018 година
pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2017 година
pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2016 година
pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2015 година
pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2014 година
pdficon Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО - Габрово за 2013 година