Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

  

Всъпителни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, към септември 2022г
Образователна институция    Име и фамилия  Вх. № и дата на подаване на декларацията Вид на декларацията
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА    
 ПТГ „Д-р Н. Василиади”- Габрово  Елена Илиева-Ибовска Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.  встъпителна
 ПТГ „Д-р Н. Василиади”- Габрово  Корнелия Мотова РД-22-01-217/14.09.2020г. встъпителна
Национална Априловска гимназия Елвира Христова ЧР-10-432/17.09.2020г. встъпителна
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ЦПЛР и ЦСОП   
ЦСОП Диана Захариева РД-22-01-151/15.07.2020г. встъпителна
ОУ "Стефан Пешев" - Севлиево Димитринка Стефанова Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени. встъпителна
СУ "Райчо Каролев" - Габрово Дарина Арсова Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени. встъпителна
ОУ "Неофит Рилски" - Габрово Татяна Петрова Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени. встъпителна
ОУ "Стефан Пешев" - Севлиево Емилия Неделчева РД-22-01-323/15.08.2022г. встъпителна
ОУ "Иван Вазов" - Габрово Десислава Минкова РД-22-01-347/13.09.2022г. встъпителна
ОУ "Васил Левски" - Плачковци Даниела Белчева РД-22-01-360/21.09.2022г. встъпителна
 РУО – Габрово   
Технически сътрудник – касиер Станимира Димова ЧР-10-258/07.05.2020г.

встъпителна

 

pdficon Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, 2023г.
pdficon Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, 2022г. 
pdficon Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, 2021г. 
 pdficon Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, 2020г. 

2019г.

 Образователна институция 

 Име, фамилия на директора

 Вх. № и дата на подаване на декларацията

 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

 ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА 

Национална Априловска гимназия - Габрово

Снежана Рачевиц  

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПТГ „Д-р Н. Василиади”- Габрово 

 Васил Христов

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

ПГ по туризъм "Пенчо Семов" - Габрово

Радослав Стоянов

РД-22-01-300/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГ по транспорт и машиностроене – с. Градница, общ. Севлиево

Минчо Дойкин

РД-22-01-299/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров” – Севлиево

Ани Андреева

РД-22-01-247/03.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА    

 Община Габрово 

 

 

 

HУ „Васил Левски“ - Габрово

Валентина Венкова – Иванова

РД-22-01-292/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Ран Босилек“ - Габрово

Нина Митева

РД-22-01-255/07.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Hеофит Рилски“ - Габрово

Мая Колева

РД-22-01-249/03.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Иван Вазов“- Габрово

Стелиана Постомпирова

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Габрово

Илиана Илиева

РД-22-01-295/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Христо Ботев“ - Габрово

Марияна Колева

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ „Отец Паисий“ - Габрово

Грета Найденова

РД-22-01-302/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ „Райчо Каролев“ - Габрово

Богдан Андреев

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” - Габрово

Цветана Кюмюрджиева

РД-22-01-288/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ЦПЛР – АОП - Габрово

Даниела Иванова

РД-22-01-154/02.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ЦСОП  - Габрово

Николина Кумбиева

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 Община Дряново 

 

 

 

СУ „Максим Райкович“  -Дряново

Катерина Стефанова

РД-22-01-286/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново

Мария Събева

РД-22-01-262/08.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 Община Севлиево 

 

 

 

ОУ „Христо Ботев“ – Севлиево  

Никола Гърков

РД-22-01-283/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Стефан Пешев“- Севлиево 

 

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Христо Ботев“- с. Добромирка

Йорданка Георгиева

РД-22-01-97/12.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Душево

Мариелка Цонева

РД-22-01-291/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Градница

Румяна Боевска – Йоновска

РД-22-01-224/25.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св. Солунски братя“- с. Крамолин

Михаил Милков

РД-22-01-96/12.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-  с. П.Славейков

Маргарита Тинкова

РД-22-01-266/09.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Емилиян Станев“ – с. Ряховците 

Богдана Георгиева

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Васил Левски“ – с. Шумата

Цветанка Станчева

Преслава Трифонова

Преслава Трифонова

РД-22-01-435/ 14.08.2019 г.

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ „Васил Левски“ – Севлиево

Тома Томев

РД-22-01-284/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГ „Марин Попов“ - Севлиево

Нели Христова

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 Община Трявна

 

 

 

ОУ "Проф. П. Н. Райков"- Трявна

Виолета Иванова

РД-22-01-228/25.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ "Васил Левски"- гр. Плачковци

Ценка Гьонкова

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ "П. Р. Славейков"- Трявна

Гергана Ганчева

РД-22-01-254/07.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

РУО – Габрово   

Главен специалист „Човешки ресурси”

 Диана Стефанова

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Технически сътрудник – касиер

Виктория Маркова

ЧР-10-115/17.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

  

 


ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО

Декларации на новопостъпили директори към 06.10.2022г.
Декларации на новопостъпили директори към 17.08.2022г.
  Декларации на новопостъпили директори към 18.05.2022г. (корекция към 17.06.2022г. - Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени)
Декларации на новопостъпили директори към 17.06.2021г.
  Декларации на новопостъпили директори към 21.05.2021г.  (корекция към 17.08.2022г. - Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени)
   Декларации на новопостъпили директори към 02.10.2020г.
   Към 03.08.2020г. (корекция към 31.08.2020г. - Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени)

 


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО

                      


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 2

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО