Прием в V клас 2023-2024


Съгласно График на дейностите по приемането на ученици в V клас, утвърдени в Заповед № РД09-283/05.02.2024г., подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е в периода 03-04 юли 2024г.


Прием в V клас след завършен начален етап на основна степен на образование - СВОБОДНИ МЕСТА за втори етап на класиране 


 Информация за участие в държавния план-прием в V клас


 Заповед за определяне график на дейностите по приемането на ученици в V клас


 Заповед за утвърждаване на държавен план прием в V клас за учебната 2023-2024 година


 Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово - прием в V клас