КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК)

Със заповед № РД09-1547/14.06.2024 г., конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по български език и литература”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Габрово е прекратена поради непостъпили заявления за участие. (публ. 14.06.2024 г.)