КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК)

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Габрово

 

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Габрово