БДП

          


 Национален кръг на състезанието по безопасност на движението по пътищата           


ДОКЛАДВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 776 НА МС ОТ 19.12.2019 Г.      


ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО XІІ КЛАС ЗА РУО - ГАБРОВО


 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ИНСТРУКТАЖ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ КАТО УЧАСТНИЦИ ПЕШЕХОДЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И ПРИ УСЛОЖНЕНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ И ПЪТНИ УСЛОВИЯ И ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ ЗА ГОТОВНОСТТА НА ВОДАЧИТЕ НА МПС И АВТОБУСИТЕ, КОИТО ИЗВОЗВАТ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ И ОБРАТНО ДО СЪОТВЕТНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

 


ПРИЛАГАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ МЕРКИ  ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ ГАБРОВО ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ