Използване на Microsoft Teams

Как да използвате Microsoft Teams, за да организирате вашата виртуална класна стая