Олимпиади и състезания

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА КООРДИНАТОРИ НА ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024


ЗАПОВЕД № РД09-2049/28.08.2023г. на МОН за утвърждаване на Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024 година съгласно приложение № 1 на националните състезания през учебната 2023 – 2024 година съгласно приложение № 2 и на националните състезания по професии през учебната 2023 – 2024 година съгласно приложение № 3.

ЗАПОВЕД № РД09-3142/13.10. 2023г. на МОН за изменение на Заповед с № РД09-2049/ 28.08.2023 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023 – 2024 година