Регистър на декларациите по ЗПК

 


ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Декларации на новопостъпили директори към 12.06.2024г.
Декларации на новопостъпили директори към 21.03.2024г.

 


 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

                      


 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал. 1, т. 2 

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА