Кръгла маса

Кръгла маса : „Популяризиране на опита на училищатa и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“, 2020 г., гр. Велико Търново

Споделена практика от Габриела Табакова, СУ „Райчо Каролев“, Габрово – „Добри практики в осъществяването на дистанционно обучение на учениците в целодневна форма на обучение“