Конкурси за училища в чужбина

Заповед за обявяване на свободни места за длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (информатика и информационни технологии с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по математика)" и за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)“, съответно в Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ - гр. Прага, Чехияв и в Българско средно училище „Христо Ботев“ - гр. Братислава, Словакия