Свободни места по паралелки за ученици към 09.02.2024г.