Свободни места по паралелки за ученици към 19.01.2024г.