Свободни места по паралелки за ученици към 05.01.2024г.