Свободни места по паралелки за ученици към 23.10.2023г.