Свободни места по паралелки за ученици към 08.12.2022г.