Свободни места по паралелки за ученици към 20.06.2022г.