ЦДГ "МЕЧО ПУХ" - ГР. ГАБРОВО

Готвач в ЦДГ "Мечо Пух" филиал с. Поповци

Изисквания: Средно образование

Срок за подаване на документите:  до 12:00 ч. на 08.04.2015 г. в ЦДГ "Мечо Пух" - гр. Габрово, ул. "Тракия" 3.

Срочен трудов договор - чл. 70, ал.1 във връзка с чл.68, ал.1, т.1 от КТ

Лице за контакт: Силвия Митрофанова

Телефон за справки: 066/ 805 216

Работното място е свободно, считано от 14.04.2015 г.