Свободни места по паралелки след II-ри етап на класиране

Свободни места по паралелки след II-ри етап на класиране
Училище Паралелка Име на паралелка Макс. брой места в паралелка Мин. брой места в паралелка Свободни места
Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО 0478 Строителство и архитектура 26 18 20
Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО 0490 Графичен дизайн 22 18 11
Природоматематическа гимназия  "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО 3592 Софтуерни и хардуерни науки с НЕ 13 9 2
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО 0443 Мехатроника 26 18 3
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО 3442 Електрически превозни средства 26 12 3
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1937 Икономика и мениджмънт 25 18 1
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1954 Организация на хотелиерството 25 18 1
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1996 Производство на кулинарни изделия и напитки 25 12 12
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 2006 Производство на хляб и хлебни изделия 26 12 23
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 3642 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 26 12 13
Средно училище "Максим Райкович", ГР.ДРЯНОВО 1239 Природни науки 25 18 12
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО 1322 Машини и системи с ЦПУ 13 12 3
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО 1325 Организация на туризма и свободното време 26 18 18
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА 0925 Автотранспортна техника 26 12 13
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА 3556 Промишлена естетика и дизайн 26 12 13
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2129 Машинен техник 26 12 2
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2142 Електротехник 26 18 4
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2157 Техник на електронна техника 26 12 10
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2172 Техник на компютърни системи 26 18 1
Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО 1613 Механизация на селското стопанство 26 18 17
Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО 1625 Спедиция, транспортна и складова логистика 26 12 12