ПГТ "ПЕНЧО СЕМОВ" – ГАБРОВО

Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово ОБЯВЯВА свободно работно място:

            1 (една) щатна бройка за длъжността „РЕЦЕПЦИОНИСТ, ХОТЕЛ“ – по чл. 68, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 от КТ.

         I. Минимално изискване за заемане на длъжността:

            1. Средно образование.

 

 II. Необходими документи за кандидатстване:

 

  1. Заявление свободен текст до директора.

  2. Автобиография.

  3. Копие от диплома за образование.

  4. Копие от трудова книжка.

            Срок за подаване на документи – 03.07.2024 г.

Документи се подават в канцеларията на гимназията, гр. Габрово, ул.”Бенковска” №18.

Телефон за контакти: 066/80 10 93

Директор: 0879 406 850

 

 

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ

Директор на ПГ по туризъм

„Пенчо Семов” – Габрово