ДГ "СЛЪНЦЕ" - ГАБРОВО

ОБЯВЯВА

подбор по документи за длъжността

УЧИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА – 1 работно място

        

Ръководството на Детска градина „СЛЪНЦЕ”, град Габрово обявява свободно работно място по чл.68, ал.1, т.3 от КТ, за длъжността учител в детска градина, с продължителност на работното време 8 часа, считано от 01.07.2024 година.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Професионално направление - педагогика
 2. Специалност – предучилищна и начална училищна педагогика
 3. ОКС – магистър, бакалавър
 4. Професионална квалификация – детски или детски и начален учител

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за кандидатстване до директора;
 2. Документ за самоличност, копие и оригинал;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Оригинал и ксерокопие на Диплом за завършено образование, специалност и квалификация;
 5. Мотивационно писмо;
 6. Трудова книжка – ксерокопие и оригинал;
 7. Удостоверение за професионална квалификация

СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават лично в детското заведение  от 17.06.2024г. до 21.06.2024г. (включително), от 8.30 часа до 15.00 часа в сградата на ДГ „ Слънце“, град Габрово, ул. „Любен Каравелов “ № 32

           

 

Лице за контакт:

Татяна Трикова

 Oиректор на ДГ „Слънце“;

Телефон: 066/ 806-610;

GSM: 0878109676