НГПИ "ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА" - ТРЯВНА

На основание чл.259, ал.1, от ЗПУО и чл.31.ал.1 т.14 от Наредба 15/ 2019г

 

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Брой свободни работни места: едно мястото

Свободно, считано от: 15.09.2022 г.

(дата, месец, година)

Място на работа: НГПИ „Тревненска школа“ – Трявна

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Образование: висше математика

2/ Специалности и квалификация:

^ Присъдена професионална квалификация: - учител

3/ Изискван трудов стаж (не е задължително условие):

Вид трудов договор: /безсрочен по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от КТ в полза на работодателя

Работно време: 8 часа

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/автобиография;

3/ мотивационно писмо;

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат от: 11.07.2022 г. до 19.08.2022 г., в сградата на НГПИ „Тревненска школа“ - Трявна адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 150, канцелария

Телефон/и/за връзка-0677/62291, 0879123572

 

С уважение,

Орфей Миндов

Директор на НГПИ „Тревненска школа“ - Трявна