ПМГ "АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" - ГАБРОВО

        Информирам  Ви, че в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово  има следното свободно  работно място :

УЧИЛИЩЕ

ДЛЪЖНОСТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Природоматематическа гимназия

„Акад. Иван Гюзелев“ - Габрово

 

Касиер

 

Изисквания:  средно- специално икономическо образование или висше икономическо образование,

Работното място е свободно, считано от 01.02.2022г.

1/2 щ. бр.

Чл.67, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

 (в полза на работодателя)

Документи за кандидатстване се приемат до 31.01.2022г. в ПМГ ”Акад. Иван Гюзелев” – гр. Габрово, ул. „Елин Пелин” № 2 - в канцеларията на гимназията

Телефон за справки: 0879 123654

Лице за контакти: Цветана Кюмюрджиева - директор

 

 ЦВЕТАНА КЮМЮРДЖИЕВА

Директор ПМГ”Акад.Иван Гюзелев”-Габрово