ПГТ "ПЕНЧО СЕМОВ" - ГАБРОВО

            Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”- Габрово, ОБЯВЯВА:

Работно място за учител по Биология и здравно образование – по чл.68, ал.1, т.3 от КТ.

       1. Изисквания за длъжността:

-  Висше образование – Бакалавър или магистър, специалност „Биология“,

-  Професионална квалификация – учител.

2. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление свободен текст до директора;

- Професионална автобиография;

     - Копие от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция;

     - Други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции;

     - Документи, удостоверяващи липса на заболявания по чл.2 от Наредба 4 от 2016 година;

3. Необходими документи при постъпване на работа:

           - Копие от трудова книжка.

 

           Срок за кандидатстване – 24.09.2021 г.

Документи се подават в канцеларията на гимназията, гр. Габрово, ул.”Бенковска” №18.

 

Работно време: 08:00 ч. – 16:30 ч.

Телефон за контакт: 066/80 10 93

Директор – 087 94 068 50

 

 

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ

 

Директор на ПГ по туризъм

„Пенчо Семов” – Габрово