НОВИНИ

   


 Уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център, в периода 18-21 октомври 2021 г.

В изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г„ приета с Решение № 188 от 05.03.2021 г. на Министерския съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по хуманитарни и природни науки - Мярка I Осъществяване на сътрудничество в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и „Яд Вашем“, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, предстои провеждане на уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център, в периода 18-21 октомври 2021 г.

pdficon  Приложения                                                                                                                                                                                                              

Инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“

Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора. Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година.Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора. Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година.

Европейските граждани могат да участват в Конференцията, за бъдещето на Европа по следните начини:

1. Многоезична цифрова платформа, на която гражданите ще могат да споделят идеи и да внасят предложения онлайн;

2. Децентрализирани събития - присъствени, хибридни или онлайн събития, организирани от отделни личности или различни организации;

3. Панел на европейските граждани, където ще се обсъждат различни теми, свързани с предложенията на гражданите в цифровата платформа.

pdficon Материали относно инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“                                                                                                

 

  Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
 pdficon

НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

 wordicon

Декларация за участие в дейностите по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ и информирано съгласие

 pdficon  

Информация относно реда и условията за изпълнение на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

    


 

Справка за минималния и максималния бал по паралелки след III-ти етап на класиране в РУО ГАБРОВО

Свободни места по паралелки след III-ти етап на класиране
Училище Паралелка Име на паралелка Макс. брой места в паралелка Мин. брой места в паралелка Свободни места
Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО 0478 Строителство и архитектура 26 18 18
Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО 0490 Графичен дизайн 22 18 10
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1996 Производство на кулинарни изделия и напитки 25 12 12
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 2006 Производство на хляб и хлебни изделия 26 12 22
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 3642 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 26 12 13
Средно училище "Максим Райкович", ГР.ДРЯНОВО 1239 Природни науки 25 18 12
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО 1322 Машини и системи с ЦПУ 13 12 2
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО 1325 Организация на туризма и свободното време 26 18 16
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА 0925 Автотранспортна техника 26 12 13
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА 3556 Промишлена естетика и дизайн 26 12 11
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2129 Машинен техник 26 12 1
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2142 Електротехник 26 18 4
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2157 Техник на електронна техника 26 12 8
Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО 1613 Механизация на селското стопанство 26 18 16
Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО 1625 Спедиция, транспортна и складова логистика 26 12 10
Средно училище  "Петко Рачев Славейков", ГР.ТРЯВНА 1079 Софтуерни и хардуерни науки 23 18 1

Свободни места по паралелки след II-ри етап на класиране

Свободни места по паралелки след II-ри етап на класиране
Училище Паралелка Име на паралелка Макс. брой места в паралелка Мин. брой места в паралелка Свободни места
Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО 0478 Строителство и архитектура 26 18 20
Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО 0490 Графичен дизайн 22 18 11
Природоматематическа гимназия  "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО 3592 Софтуерни и хардуерни науки с НЕ 13 9 2
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО 0443 Мехатроника 26 18 3
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО 3442 Електрически превозни средства 26 12 3
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1937 Икономика и мениджмънт 25 18 1
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1954 Организация на хотелиерството 25 18 1
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1996 Производство на кулинарни изделия и напитки 25 12 12
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 2006 Производство на хляб и хлебни изделия 26 12 23
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 3642 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 26 12 13
Средно училище "Максим Райкович", ГР.ДРЯНОВО 1239 Природни науки 25 18 12
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО 1322 Машини и системи с ЦПУ 13 12 3
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО 1325 Организация на туризма и свободното време 26 18 18
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА 0925 Автотранспортна техника 26 12 13
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА 3556 Промишлена естетика и дизайн 26 12 13
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2129 Машинен техник 26 12 2
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2142 Електротехник 26 18 4
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2157 Техник на електронна техника 26 12 10
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2172 Техник на компютърни системи 26 18 1
Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО 1613 Механизация на селското стопанство 26 18 17
Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО 1625 Спедиция, транспортна и складова логистика 26 12 12