Справка за минималния и максималния бал по паралелки след II-ви етап на класиране в РУО ГАБРОВО

№ по ред

Училище

Паралелка

Минимален бал

Максимален бал

 1

700113  СУ "Отец Паисий"

0478  Строителство и архитектура

223.000 

391.000 

 2

700113  СУ "Отец Паисий"

0490  Графичен дизайн

201.000 

297.000 

 3

700115  НАГ- Габрово

1197  Хуманитарни науки с АЕ

300.500 

450.500 

 4

700115  НАГ- Габрово

1210  Чужди езици - АЕ с НЕ_ФЕ

289.500 

423.000 

 5

700115  НАГ- Габрово

1214  Чужди езици - НЕ с АЕ

230.500 

440.500 

 6

700115  НАГ- Габрово

3308  Маркетингови проучвания

226.000 

404.000 

 7

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

1986  профил Математически с АЕ

399.250 

487.250 

 8

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

1993  профил Математически с НЕ

346.500 

495.000 

 9

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

2002  Природни науки

184.500 

457.000 

 10

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

2010  Системно програмиране

301.750 

445.500 

 11

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

3590  Софтуерни и хардуерни науки с АЕ

302.250 

418.750 

 12

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

3592  Софтуерни и хардуерни науки с НЕ

188.000 

453.000 

 13

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

0439  Компютърна техника и технологии

210.000 

333.000 

 14

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

0441  Приложно програмиране

276.000 

438.000 

 15

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

0443  Мехатроника

86.000 

348.500 

 16

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

0459  Автотранспортна техника

103.000 

313.500 

 17

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

3442  Електрически превозни средства

145.000 

371.000 

 18

700120  ПГТ "Пенчо Семов"

1937  Икономика и мениджмънт

127.500 

367.250 

 19

700120  ПГТ "Пенчо Семов"

1954  Организация на хотелиерството

159.000 

358.000 

 20

700204  СУ "М.Райкович"-Дряново

1239  Природни науки

245.000 

295.500 

 21

700318  СУ "В. Левски"

1345  Математика с АЕ

157.000 

439.500 

 22

700318  СУ "В. Левски"

1348  Природни науки с НЕ

233.000 

432.500 

 23

700318  СУ "В. Левски"

1357  Предприемачески

200.000 

356.500 

 24

700323  ПГМЕТ - Севлиево

2172  Техник на компютърни системи

141.000 

352.000 

 25

700330  ПГ "М. Попов"

3370  Спедиция, транспортна и складова логистика

169.000 

275.000 

 26

700403  СУ "П.Р.Славейков"

1079  Софтуерни и хардуерни науки

146.000 

374.000