Свободни места по паралелки след I-ви етап на класиране

Свободни места по паралелки след I-ви етап на класиране
Училище Паралелка Име на паралелка Макс. брой места в паралелка Мин. брой места в паралелка Свободни места
Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО 0478 Строителство и архитектура 26 18 18
Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО 0490 Графичен дизайн 22 18 9
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО 1197 Хуманитарни науки с АЕ 26 18 4
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО 1210 Чужди езици - АЕ с НЕ_ФЕ 26 18 2
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО 1213 Чужди езици - АЕ с ИспЕ 26 18 0
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО 1214 Чужди езици - НЕ с АЕ 26 18 1
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО 3308 Маркетингови проучвания 26 18 0
Природоматематическа гимназия  "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО 1986 Математика с АЕ 13 9 1
Природоматематическа гимназия  "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО 1993 Математика с НЕ 13 9 2
Природоматематическа гимназия  "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО 2002 Природни науки 26 18 1
Природоматематическа гимназия  "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО 2010 Системно програмиране 25 18 2
Природоматематическа гимназия  "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО 3590 Софтуерни и хардуерни науки с АЕ 13 9 1
Природоматематическа гимназия  "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО 3592 Софтуерни и хардуерни науки с НЕ 13 9 1
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО 0439 КТТ 25 18 0
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО 0441 Приложно програмиране 26 18 0
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО 0443 Мехатроника 26 18 1
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО 0459 Автотранспортна техника 25 12 2
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО 3442 Електрически превозни средства 26 12 2
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1937 Икономика и мениджмънт 25 18 1
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1954 Организация на хотелиерството 25 18 1
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 1996 Производство на кулинарни изделия и напитки 25 12 11
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 2006 Производство на хляб и хлебни изделия 26 12 23
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО 3642 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 26 12 12
Средно училище "Максим Райкович", ГР.ДРЯНОВО 1239 Природни науки 25 18 12
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО 1322 Машини и системи с ЦПУ 13 12 3
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО 1325 Организация на туризма и свободното време 26 18 18
Средно училище "Васил Левски", ГР.СЕВЛИЕВО 1345 Математика с АЕ 26 18 1
Средно училище "Васил Левски", ГР.СЕВЛИЕВО 1348 Природни науки с НЕ 26 18 4
Средно училище "Васил Левски", ГР.СЕВЛИЕВО 1357 Предприемачески 25 18 2
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА 0925 Автотранспортна техника 26 12 13
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА 3556 Промишлена естетика и дизайн 26 12 13
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2129 Машинен техник (обучение чрез работа) 26 12 0
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2142 Електротехник 26 18 3
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2157 Техник на електронна техника 26 12 6
Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО 2172 Техник на компютърни системи 26 18 2
Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО 1613 Механизация на селското стопанство 26 18 17
Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО 1625 Спедиция, транспортна и складова логистика 26 12 11
Средно училище  "Петко Рачев Славейков", ГР.ТРЯВНА 1079 Софтуерни и хардуерни науки 23 18 2