НАЦИОНАЛНАТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СПОДЕЛЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПРИРОДНИ НАУКИ"

Домакин на събитието е 51. СУ ,,Елисавета Багряна" - София.

Заповядайте на 24-25 март 2023 г. в 51. СУ ,,Елисавета Багряна" на адрес: гр. София, ул. ,,Софийски герой" № 28

 

През 2019 година Националната училищна конференция ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки" постави началото на ежегодни срещи на преподаватели по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата и информатика, а от тази година и география. Целта е да се популяризират множество добри практики, които вече съществуват, като участниците имат възможност да представят пред колеги от цялата страна своя опит, инструментариум, техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците. Ще бъдат показани нестандартни подходи, ще се обсъждат алтернативни канали на комуникация, нови техники за преподаване в интерактивна учебна среда. Участниците във форума ще получат сборник /на хартиен носител/ с всички споделени педагогически практики. При желание от страна на участниците ще бъдат издадени удостоверения с кредити.