Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 

 

pdficon НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
pdficon Декларация за участие в дейностите по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
pdficon Информация относно реда и условията за изпълнение на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“