Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово


ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В V КЛАС

  Държавен план-прием в V клас по чл. 38, ал.З от Закона за предучилищното и училищното образование на територията на област Габрово за учебната 2020 - 2021 година в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ - град Габрово - една паралелка в V клас

 


 Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово


 

 

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: