Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово


Уведомяваме всички заинтересовани родители, че със Заповед № РД-06-170/04.06.2020 г. на началника на Регионално управление на образованието – Габрово ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ е определена за училище координатор и домакин на математическо състезание за ученици от IV КЛАС „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“.

Състезанието ще се проведе на 28.06.2020 година от 9.00 часа.

 Регламент

 


ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В V КЛАС

  Държавен план-прием в V клас по чл. 38, ал.З от Закона за предучилищното и училищното образование на територията на област Габрово за учебната 2020 - 2021 година в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ - град Габрово - една паралелка в V клас

 


 Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово


 

 

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: