Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово


Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово


  ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V клас ЗА ГИМНАЗИИТЕ ПО чл. 38, ал. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г.


 

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: