Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г. - КВАЛИФИКАЦИЯ  


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.


ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.


ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г. 


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.


 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г. - КВАЛИФИКАЦИЯ  


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.


 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г. 


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РИО - ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: