Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

 Образователна институция 

 Име, фамилия на директора

 Вх. №

и дата на подаване на декларацията

 Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

 ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА 

 

 

 

Национална Априловска гимназия - Габрово

Снежана Илиева Рачевиц  

РД-22-01-289/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПТГ „Д-р Н. Василиади”- Габрово 

Васил Иванов Христов 

РД-22-01-190/12.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГ по туризъм "Пенчо Семов" - Габрово

Радослав Стефанов Стоянов

РД-22-01-300/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГ по транспорт и машиностроене – с. Градница, общ. Севлиево

Минчо Андреев Дойкин

РД-22-01-299/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров” – Севлиево

Ани Стефанова Андреева

РД-22-01-247/03.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА 

     

 Община Габрово 

 

 

 

HУ „Васил Левски“ - Габрово

Валентина Василева Венкова – Иванова

РД-22-01-292/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Ран Босилек“ - Габрово

Нина Динева Митева

РД-22-01-255/07.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Hеофит Рилски“ - Габрово

Мая Стоянова Колева

РД-22-01-249/03.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Иван Вазов“- Габрово

Стелиана Стоянова Постомпирова

РД-22-01-41/07.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - Габрово

Илиана Иванова  Илиева

РД-22-01-295/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Христо Ботев“ - Габрово

Марияна Иванова Колева

РД-22-01-264/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ „Отец Паисий“ - Габрово

Грета Димитрова Найденова

РД-22-01-302/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ „Райчо Каролев“ - Габрово

Богдан Иванов Андреев

РД-22-01-267/10.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” - Габрово

Цветана Йорданова Кюмюрджиева

РД-22-01-288/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ЦПЛР – АОП - Габрово

Даниела Стойчева Иванова

РД-22-01-154/02.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ЦСОП  - Габрово

Николина Стефанова Кумбиева

РД-22-01-278/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 Община Дряново 

 

 

 

СУ „Максим Райкович“  -Дряново

Катерина Илиева Стефанова

РД-22-01-286/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново

Мария Иванова Събева

РД-22-01-262/08.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 Община Севлиево 

 

 

 

ОУ „Христо Ботев“ – Севлиево  

Никола Аспарухов Гърков

РД-22-01-283/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Стефан Пешев“- Севлиево 

Николай Захариев Ненков

РД-22-01-285/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Христо Ботев“- с. Добромирка

Йорданка Първанова Георгиева

РД-22-01-97/12.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Душево

Мариелка Цонева Цонева

РД-22-01-291/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Градница

Румяна Иванова Боевска – Йоновска

РД-22-01-224/25.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св. Солунски братя“- с. Крамолин

Михаил Василев Милков

РД-22-01-96/12.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“-  с. П.Славейков

Маргарита Тодорова Тинкова

РД-22-01-266/09.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Емилиян Станев“ – с. Ряховците 

Богдана Драганова Георгиева

РД-22-01-226/25.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Васил Левски“ – с. Шумата

Преслава Иванова Трифонова

РД-22-01-225/25.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ „Васил Левски“ – Севлиево

Тома Панайотов Томев

РД-22-01-284/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГ „Марин Попов“ - Севлиево

Нели Петрова Христова

РД-22-01-118/19.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 Община Трявна

 

 

 

ОУ "Проф.П.Н. Райков"- Трявна

Виолета Пенчева Иванова

РД-22-01-228/25.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ "Васил Левски"- гр. Плачковци

Ценка Николова Гьонкова

РД-22-01-139/26.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ "П.Р.Славейков"- Трявна

Гергана Василева Ганчева

РД-22-01-254/07.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

РУО – Габрово

     

Главен специалист „Човешки ресурси”

Диана Симеонова Стефанова

ЧР-10-117/17.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Технически сътрудник – касиер

Виктория Радославова Маркова

ЧР-10-115/17.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

                    


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО

                      


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 2

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: