Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО

                      


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 2

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: