Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

pdficon Справка за свободните места по паралелки към 11.09.2020г.
pdficon Справка за свободните места по паралелки след трети етап на записване
pdficon Справка за свободните места по паралелки за трети етап на класиране
 pdficon  Справка за свободните места по паралелки за втори етап на класиране

 


 

Статистика за успеваемост по полове и изпити - РУО ГАБРОВО

 

Панорама план-прием 2020-2021г. 

  Община Габрово 
  Община Дряново
  Община Севлиево
  Община Трявна

    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2_1.2

ЗАЯВЛЕНИЕ

за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2_1.1

ЗАЯВЛЕНИЕ

за полагане на изпити за проверка на способностите

ЗАПОВЕДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ

   Училища от община Габрово
   Училища от община Дряново
   Училища от община Севлиево
   Училища от община Трявна


 БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В VII КЛАС

Община Габрово   446
Община Дряново     51
Община Севлиево   296
Община Трявна     61

ПОКАНИ ДО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

  До Областен управител - Габрово
  До Габровска търговско-промишлена палата
До Асоциация на индустриалния капитал в България
До Индустриална стопанска асоциация
До Дирекция "Бюро по труда"

  ПИСМА ДО ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

  До Областен управител - Габрово
   До кметове на общини

 ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДПП 2020/2021

Правила за планиране и реализиране на ДПП
План-график за изпълнение направилата
Целеви стойности
STEM професии и профили

             


СПИСЪК НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА


  ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                        
                                           

 

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: