Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

Статистика за успеваемост по полове и изпити - РУО ГАБРОВО

 

Панорама план-прием 2020-2021г. 

  Община Габрово 
  Община Дряново
  Община Севлиево
  Община Трявна

    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2_1.2

ЗАЯВЛЕНИЕ

за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2_1.1

ЗАЯВЛЕНИЕ

за полагане на изпити за проверка на способностите

ЗАПОВЕДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ

   Училища от община Габрово
   Училища от община Дряново
   Училища от община Севлиево
   Училища от община Трявна


 БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В VII КЛАС

Община Габрово   446
Община Дряново     51
Община Севлиево   296
Община Трявна     61

ПОКАНИ ДО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

  До Областен управител - Габрово
  До Габровска търговско-промишлена палата
До Асоциация на индустриалния капитал в България
До Индустриална стопанска асоциация
До Дирекция "Бюро по труда"

  ПИСМА ДО ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

  До Областен управител - Габрово
   До кметове на общини

 ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДПП 2020/2021

Правила за планиране и реализиране на ДПП
План-график за изпълнение направилата
Целеви стойности
STEM професии и профили

             


СПИСЪК НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА


  ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                        
                                           

 

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: