Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

pdficon  Списък за допуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител“ отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Габрово 


 

pdficon   КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”.
wordicon Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
wordicon  
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: