Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

  


ИНФОРМАЦИЯ във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката.

От ТУК може да разгледате снимки от проведените обучения. 


   ГРАФИК за провеждане на обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" в периода до 31.12.2018г.

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: