Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 


ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити за прием в VIII клас


СТАТИСТИКА ЗА УСПЕВАЕМОСТТА НВО 7. КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА 2018г.


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО)

 


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                        
                                           

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: