Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 СТАТИСТИКА НА УСПЕВАЕМОСТТА В РУО ГАБРОВО - БЕЛ

 СТАТИСТИКА НА УСПЕВАЕМОСТТА В РУО ГАБРОВО - МАТЕМАТИКА


Запознаване с оценената индивидуална работа на ученика от национално външно оценяване в 7 клас може да се осъществи в Регионално управление на образованието – Габрово стая 703, 706 и 711 в дните 1 и 2 юли 2019 година от 09.30 часа до 12.00 часа и от 12.30 часа до 17.00 часа.

Запознаването с изпитната работа по български език и литература и по математика да става в присъствието на ученика и неговия родител.  


 ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020


ЗАПОВЕДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ЗАДОЧНА ФОРМА ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО


ЗАПОВЕДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ГАБРОВО 


ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ГАБРОВО 


СПИСЪК НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА


  ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАМЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                        
                                           

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: