Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

Мобилност на училищни екипи по НП „Квалификация“ 2018 г.

Във връзка с изпълнение на т.4.1.6. Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура" по Национална програма "Квалификация" 2018 г., приета с Решение № 271/20.04.2018 г.на Министерския съвет, екипи от учители и директори от три училища – ПТГ „Д-р Н. Василиади“, Габрово, СУ „Васил Левски“, Севлиево и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. П. Славейков, посетиха ОУ „Д-р Иван Селимински“, Сливен. Като резултат от участието им в мобилностите за посещение екипите предложиха в съответните училища въвеждане на нова иновация или доразвиване на вече разработена:

ПТГ „Д-р Н. Василиади“, Габрово – въвеждане на електронен дневник, използване на интерактивна платформа MozaBOOK и на иновативна платформа за разработване на съвременно учебно интерактивно съдържание. Повече  информация на сайта на училището.

СУ „Васил Левски“, Севлиево – използване на електронен дневник, създаване Classroom за улесняване обучаването и комуникацията в учебния процес, работа в облачната платформа G Suite, използване на платформата с уроци Уча се. Повече информация на сайта на училището.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. П. Славейков – сформиране на екип за медиация за предотвратяване на конфликти между ученици. Повече информация на facebook страницата на училището.


 

Заплащане на възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен

(м. декември, 2017г.)


Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: