Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

Заплащане на възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен

(м. декември, 2017г.)

 


 

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование в гр. Варна организира следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по различни специалности, съобразено с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН

(м. януари, 2017г.)

 


 

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование в гр. Варна организира следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по различни специалности, съобразено с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН

 

 


 

Информация за квалификационната дейност на ДИКПО-Варна за учебната 2016/2017г. може да намерите на сайта на ДИКПО:

www.ittd.acad.bg


 

Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ)

ТРАКИЙСКИ ИНИВЕРСИТЕТ

краткосрочни курсове

 

        Теми за обучение   


Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ)

СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

квалификационни курсове за обучение на педагогически персонал

 

         Предложение и теми за обучение    


 

Сдружение “Образование без граници – БГ 2012” - теми за квалификация на педагогическите специалисти

Прочети още: Квалификация на учители

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: