В подкрепа на обучението по български език:

Oпознай българския език!

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ 2019