Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

Търси да назначи: Завеждащ административна служба – касиер

Изисквания за длъжността: Висше образование. ОКС – магистър, бакалавър. Специалност – Икономически науки. Присъдена професионална квалификация – Икономист;

Брой свободни работни места: 1 щ. бр.; чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

Срок за подаване на документите: от 11.03.2019 г. до 25.03.2019 г. до 16:00 ч. в кабинет на Директора;

Телефон за справки: 066/ 80 34 87;

Лице за контакт: Стелиана Постомпирова, Директор

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: