Заповед № РД09-4141/29.08.2017 г.
на Министъра на образованието и науката за провеждане на държавни зрелостни изпити


Информация за държавните зрелостни изпити


ИНФОРМАЦИЯ ОТ МОН ОТНОСНО ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ