Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

  Списък на нормативните документи, които кандидатите за длъжността "директор" трябва да познават 


 Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Регионалния център за подктепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово


 Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ на територията на област Габрово 


 Конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища и център за подкрепа на личностното развитие /ЦПЛР/ на територията на област Габрово 


  

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: