Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

    


Заповед  № РД09-2923/25.11.2019г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността "главен счетоводител" в БСУ "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия 


 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: