Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 


   Конкурс за лого на Съвета на децата - Регламент


   Заповед за конкурси за заемане длъжността „директор“ на общинските училища, на държавните неспециализирани училища и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми


 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: