Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

ВРЪЗКА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

 

РЕЗУЛТАТИ на учениците от областния кръг на олимпиадата по  

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

/за които не се провежда национален кръг/

   Резултати - ГИ


РЕЗУЛТАТИ на учениците от областния кръг на олимпиадата по  

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

   Резултати - ГИ


РЕЗУЛТАТИ на учениците от областния кръг на олимпиадата по  

НЕМСКИ ЕЗИК

   Резултати - НЕ


РЕЗУЛТАТИ на учениците от областния кръг на олимпиадата по  

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

   Резултати - БЗО


РЕЗУЛТАТИ на учениците от областния кръг на олимпиадата по  

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   Резултати - английски език


РЕЗУЛТАТИ на учениците от областния кръг на олимпиадата по  

АСТРОНОМИЯ

   Резултати - астронмия 


РЕЗУЛТАТИ на учениците от областния кръг на олимпиадата по

ФИЗИКА

  Резултати - физика


РЕЗУЛТАТИ на учениците от областния кръг на олимпиадата по

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  Резултати - ХООС


РЕЗУЛТАТИ на учениците от IV клас, явили се на

ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

  Резултати - ПМС


ПРОТОКОЛ за резултатите на предложените за допускане до национален кръг на олимпиадата по

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

  Протокол за резулатати - ИТ


РЕЗУЛТАТИ от областен кръг на олимпиадата по

МАТЕМАТИКА

  Резулатати - математика


ПРОТОКОЛ за резултатите на явилите се ученици на областния кръг

на олимпиадата по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Протокол за резулатати - БЕЛ


 

Информация относно областния кръг на математическото

състезание "Европейско кенгуру"

  Информация - МС "Европейско кенгуру"


ПРОТОКОЛ за резултатите на явилите се ученици на областния кръг

на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ

  Протокол за резулатати - философия


ПРОТОКОЛ за резултатите на явилите се ученици на областния кръг

на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  Протокол за резулатати - история и цивилизация


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата

по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

02.03.2018г. ПТГ "Д-р Никола Василиади", Габрово

  Списък на допуснатите - гражданско образовавание


 

ПРОТОКОЛ за резултатите на явилите се ученици на областния кръг

на олимпиадата по МАТЕМАТИКА 2017/2018

  Протокол за резулатати - математика


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата

по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

25.02.2018г. СУ "Отец Паисий", Габрово

  Списък на допуснатите - география и икономика


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата

по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

24.02.2018г. ПТГ "Д-р Никола Василиади", Габрово

  Списък на допуснатите - история и цивилизация


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата

по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

25.02.2018г. ПМГ "Академик Иван Гюзелев", Габрово

  Списък на допуснатите - биология и здравно образование


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата по АСТРОНОМИЯ

24.02.2018г. ЦПЛР - Астрономическа обсерватория и планетариум, Габрово

  Списък на допуснатите - астрономия


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата по НЕМСКИ ЕЗИК

17.02.2018г. Национална Априловска гимназия, Габрово

  Списък на допуснатите - немски език


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата по ИСПАНСКИ ЕЗИК

17.02.2018г. Национална априловска гимназия, Габрово

  Списък на допуснатите - испански език


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата по ФИЗИКА

18.02.2018г. ПМГ "Академик Иван Гюзелев", Габрово

  Списък на допуснатите - физика


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата

по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

11.02.2018г. ПМГ "Академик Иван Гюзелев", Габрово

  Списък на допуснатите - химия и опазване на околната среда


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

10.02.2018г. Национална Априловска гимназия, Габрово

  Списък на допуснатите - английски език


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата по РУСКИ ЕЗИК

10.02.2018г. Национална Априловска гимназия, Габрово

  Списък на допуснатите - руски език


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ

10.02.2018г. ПТГ "Д-р Никола Василиади", Габрово

  Списък на допуснатите - философия


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА

03.02.2018г. ПМГ"Акад. Иван Гюзелев", Габрово

  Списък на допуснатите - математика     

 


СПИСЪК на учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата

по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

04.02.2018г. Национална Априловска гимназия, Габрово

  Списък на допуснатите - БЕЛ


Изменение на заповед РД-06-290/26.10.2017г. в частта относно графика за провеждане на общинския кръг на олимпиадата по английски език в област Габрово

  Заповед РД-06-29/12.12.2017г.     

 


Теми за общински кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2017-2018 година

  Възрастова група V-VI клас      

Възрастова група VII-VIII клас 

 Възрастова група IX-X клас

 Възрастова група XI-XII клас                                                                                                 

 


 ЗАПОВЕД на Началника на РУО - Габрово за организиране и провеждане на ученически олимпиади  

ГРАФИК на олимпиадите за учебната 2017-2018 год                                    

                 

 

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: