Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

    Протокол с резултатите на участниците в математическо състезание "Откриване на млади таланти", проведено на 18.05.2019г.                                       


    Списък с резултатите на участниците в математическо състезание "Питагор", проведено на 13.04.2019г.                                       


    Списък с резултатите на учениците от Пролетно математическо състезание, проведено на 30.03.2019г.                                       


   Списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по ангийски език, проведен на 09.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по физика, проведен на 05.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведен на 24.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 23.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по немски език, проведен на 23.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по филосифия, проведен на 09.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по испански език, проведен на 16.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по руски език, проведен на 09.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведен на 10.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от V, VI, IX, X и XI клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизациия, проведен на 16.02.2019г.                                       


  Списък с резултатите на учениците от V и VI клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, проведен на 23.02.2019г.                                       


Списък с резултатите на учениците от IV, V и VI клас от областния кръг на олимпиадата по математика, проведен на 02.02.2019г.                                       


Списък с резултатите на учениците от V и VI клас от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 03.02.2019г.

Резултатите на учениците от VII, VIII-X, XI  и XII клас, участвали в областния кръг на олимпиадата по български език и литертура, ще бъдат обявени след получаване на протокола с окончателните оценки от арбитража на националната комисия.                                                 


Теми за общински кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2018-2019 година

  Възрастова група V-VI клас      

Възрастова група VII-VIII клас 

 Възрастова група IX-X клас

 Възрастова група XI-XII клас                                                                                                 

 


 ЗАПОВЕД на Началника на РУО - Габрово за организиране и провеждане на ученически олимпиади  

ГРАФИК на олимпиадите за учебната 2018-2019 год                                    

                 

 

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: